Menu
Nákupní košík

Čo sú to cookies

Cookie pravidla
Ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích považujeme za nutné jasně a přesně Tě informovat o účelu cookies a informacích, které se ukládají do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon, ...), které při Používání Internetové stránky využíváš.
Pokud chceš naplno využít funkcí a služeb, které nabízí Naše Internetová stránka, Tvoje zařízení musí mít povoleno tzv. cookies, jelikož některé funkce Internetové stránky můžeme poskytovat pouze za využívání cookies.
Pomocí cookies zkoumáme účinnost designu Internetové stránky i reklam a jiných prvků na ní zobrazených a také Nám pomáhají při ověřování Tvé totožnosti v případech, kdy je to nutné.
Použitím Internetové stránky souhlasíš s používáním cookies tak, jak je uvedeno v těchto Našich Cookie pravidlech.


Co jsou cookies?
Pokud používáš Naši Internetovou stránku, můžeme ukládat určité informace o Tvém zařízení ve formě užitečného souboru známého jako "cookie". Cookies jsou používány ke zlepšení zážitku z téměř každé internetové stránky, včetně té naší.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Tvého zařízení, když používáš Internetovou stránku. Internetová stránka může načíst tyto soubory cookie z Tvého internetového prohlížeče (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) pokaždé, když ji Používáš, a tak Tě může rozpoznat a zapamatovat si Tvé preference a nastavení.
Cookies jsou velmi užitečné a jsou běžně používány téměř každou internetovou stránkou. Z bezpečnostních důvodů mnoho internetových stránek nefunguje vůbec bez použití cookies (nebo jiných podobných technologií, jako jsou například „web beacons“ nebo „tags“). Cookies obecně nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení.
Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, v závislosti na tom, jak dlouho jsou používány: Dočasné cookies trvají pouze během tvého online přístupu a zmizí z tvého zařízení po zavření prohlížeče.
Trvalé cookies zůstanou ve Tvém zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě Internetové stránky


Typy cookies
Pokud používáš Naši Internetovou stránku, tato používá čtyři druhy cookies, které mohou být nastaveny ve Tvém zařízení.
Někdy mohou být služby, které využíváme ke sběru těchto informací, provozovány jinými subjekty s Naším souhlasem. Tyto mohou používat podobné technologie, cookies, známé jako „web beacons“ nebo „tags“. Jsou anonymní, a jelikož jsou používány pouze pro statistické účely, neobsahují ani nesbírají žádné informace, které by Tě identifikovaly.


Nezbytné cookies
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Ti pomohly využít vlastností a služeb, které Ti nabízíme na Internetové stránce. Bez těchto cookies by služby, které chceš využít, nemohly být poskytnuty. Tyto cookies nesbírají informace o Tobě, které by mohly být použity k Tvé identifikaci, a ani nekontrolují a nepamatují si Tvůj pohyb na Internetové stránce.

Funkční cookies
Tyto cookies nám umožňují poskytovat ti lepší zážitek z naší internetové stránky. Nesbírají ani neukládají žádné informace, které by nám umožnily identifikovat Tě.

Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies Nám pomáhají pochopit, jak Používáš Naši Internetovou stránku. Například můžeme vidět, které služby jsou nejoblíbenější, určit, kdy a kde dochází k chybám, a otestovat různé verze Internetové stránky s cílem poskytnout lepší online zážitek z ní.

Cílené cookies
Máme vztahy s pečlivě vybranými a sledovanými subjekty (třetími stranami), které také mohou nastavovat cookies během Tvého Používání Internetové stránky. Účelem těchto cookies je „behaviorální reklama“ (také známá jako „behaviorální cílení“ nebo „remarketing“), která je prostředkem, jak Ti ukázat příslušné produkty a služby založené na tom, co se jeví jako to, co Tě zajímá. Přestože tyto cookies mohou sledovat Tvé Používání Internetové stránky, nevědí, kdo jsi. Bez těchto cookies by online reklama, která Ti je zobrazována, byla méně relevantní vůči Tobě a Tvým zájmům.

Cookies použité na Naší Internetové stránce
Kromě námi nastavených cookies můžeme využívat některé služby (třetí osoby), které si nastavují vlastní cookies. Přestože auditujeme typy cookies, které jsou použity na Naší Internetové stránce, je možné, že služby, které využíváme, mohou provádět změny názvů jejich cookies a jejich účel. Některé služby, zejména sociální sítě, jako je Facebook a Twitter, mění jejich cookies pravidelně. I když máme zájem poskytovat Ti aktuální informace, nemusíme být schopni reflektovat tyto změny ihned v našich Cookie pravidlech.

Správa cookies
Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazat cookies z Tvého zařízení, zablokovat všechny cookies (nebo jen cookie třetí strany) nebo varovat Tě před tím, než je cookie uložen na Tvém zařízení.
Vezmi prosím na vědomí, že pokud se rozhodneš blokovat všechny cookies, Naše Internetová stránka nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a nebudeš ji moci Používat nebo přistupovat k mnoha funkcím, které poskytuje. Pokud jsi zablokoval všechny cookies a chceš plně využít funkcí a služeb, které Internetová stránka nabízí, budeš muset povolit cookies. Můžeš to udělat ve tvém prohlížeči.

Raději než blokovat všechny cookies, můžeš si vybrat jen blokování cookies třetích stran, které ti umožní to, aby naše internetová stránka fungovala tak, jak bylo zamýšleno.


Otázky a odpovědi

Musíš mať povolené cookies?
Ano, pokud chceš Používat Internetovou stránku bez omezení. Pokud cookies nepovolíš, nebo blokuješ, můžeš Používat Internetovou stránku také, avšak nezaručujeme Ti její plnou funkcionalitu.

Ukládají cookies Tvé osobní údaje?
Ne. Neukládají. Informace, které Nám poskytneš, jsou uloženy v bezpečí a nejsou shromažďovány ani uloženy v cookies. Cookies nemohou získat přístup k Tvému zařízení nebo si přečíst osobní údaje uložené v něm. Naše cookies nemohou nainstalovat nic škodlivého na Tvém zařízení. Ve skutečnosti, obsah většiny cookies je náhodný řetězec čísel a písmen, které slouží pouze jako identifikátor.

Ovlivňují cookies Tvé soukromí a jak používáme Tvé údaje?
Zavazujeme se respektovat Tvé soukromí a můžeš si být jistá/ý, že s Tvými údaji (nejen osobními) je po celou dobu nakládáno s maximální péčí. Podrobnosti o ochraně údajů najdeš v části Ochrana osobních údajů.

Můžeš stále používat Internetovou stránku když jsi blokoval všechny cookies?
Pokud se rozhodneš blokovat všechny cookies, Naše Internetová stránka nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a nebudeš moci využívat mnoho služeb, které poskytuje. Pokud jsi zablokoval všechny cookies a chceš plně využít funkcí a služeb, které nabízí Internetová stránka, budeš muset povolit cookies. Můžeš to udělat ve tvém prohlížeči.

Kde nás můžeš kontaktovat, pokud máš nějaké další otázky?
+421 910 906 352